НСЗУ оголосила про укладення договорів за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»

НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» з 1 травня до 31 грудня 2022 р. із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів та які уклали договори про медичне обслуговування населення.

Підстави надання послуг: наявність лікарів-інтернів, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності та проходять підготовку в інтернатурі відповідно до їх розподілу, за кошти державного бюджету.

Вимоги до організації надання послуги:

– Наявність договору з НСЗУ про медичне обслуговування дорослого та/або дитячого населення за програмою медичних гарантій та включення до переліку баз стажування лікарів-інтернів, визначеного МОЗ України.

– Наявність внутрішнього наказу про прийняття на посаду лікаря-інтерна з певної спеціальності за кошти державного бюджету на підставі наказу керівника закладу вищої (післядипломної) освіти, що здійснює підготовку лікарів-інтернів про зарахування в інтернатуру та направлення на проходження програми інтернатури.

– Забезпечення підготовки лікарів-інтернів із наданням обсягу роботи відповідно до програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності та дотриманням графіка освітнього процесу, затвердженого наказом керівника закладу освіти (освітня, практична частини).

– Наявність у складі ЗОЗ відповідного структурного підрозділу, необхідного для проходження підготовки лікарів-інтернів в інтернатурі за відповідною спеціальністю, а також медичного обладнання та інших медичних виробів, необхідних для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки лікарів-інтернів із відповідної спеціальності.

– Інформування щодо звільнення лікаря інтерна не пізніше 1 робочого дня з дати звільнення із внесенням даних в ЕСОЗ.

З оголошенням НСЗУ можна ознайомитися за тут 👇