03.02.2023 admin

Політика безпеки / керування доступами / Адміністратор системи

Адміністрування користувачів

Налаштування доступів та прав користувачів системи здійснюється на панелі «Довідники» – вкладка «Клініка» – вкладка «Адміністратор системи»

Рис.1

Користувачі системи діляться на дві основні категорії – “звичайний” користувач та автоматизоване робоче місце (АРМ) лікаря.

Контент:

  1. Основні налаштування

2. Налаштування “Панелі та вкладки”

3. Налаштування “АРМ лікаря”

4. Налаштування “Картки пацієнтів”

5. Налаштування “Курс лікування”

6. Налаштування “Каса”

7. Налаштування “Адміністратор”


1. Основні налаштування.

Після подвійного натискання на користувача правою клавішею миші, з’являться вікно з налаштуваннями і правами користувача.

Рис.2

Тут для кожного користувача записується ПІБ, задається логін і пароль. Тичкою “Доступ” – визначається можливість доступу в цілому до програми для даного користувача. Тичкою “Касир” – визначається користувача, який буде використовуватись в фільтрах модуля “Каса” на вкладках “Рахунки” і “Каса”

Рис.3

2. Налаштування “Панелі та вкладки”.

В даному розділі знаходяться налаштування вигляду і функціоналу робочого місця працівника.

Рис.4

Це дає можливості розвантажити інтерфейс працівника якщо він не використовує якісь модулі.

3. Налаштування “АРМ лікаря”.

В розділі “АРМ лікаря” знаходяться налаштування робочого місця лікарів.

Рис.5


Для користувача «АРМ лікаря» в “Оновні” обов’язково має бути обраний працівник.

Пункти показувати\відображати “Всі пацієнти”, диспансеризацію, “Органайзер”, “Конструктор”, “Довідники” – відповідають за відображення відповідних вкладок в АРМ лікаря.

Показувати контактну інформацію пацієнта – забороняє або дозволяє лікарю переглядати контактну інформацію пацієнтів. Якщо встановити заборону – видно лише ПІБ та дата народження(рис.6).

Рис.6

Показувати фінансову історію пацієнтів – забороняє або дозволяє лікарю переглядати зведений звіт по пацієнтам.

Дозволити запис до інших лікарів – забороняє або дозволяє лікарю записувати пацієнта до інших лікарів.

Дозволити управління записами на прийом –  за замовченням дане налаштування увімкнене. Якщо треба заборонити користувачу робити/видаляти записи, достатньо зняти тичку з цього налаштування. Як результат буде повністю заблокована можливість записувати/редагувати/видаляти записи на прийом.

Використовувати “швидкий” курс лікування – вмикає можливість швидкого курсу лікування для лікаря.

Показувати вкладку “Вагітні” – можна вести облік вагітних і якщо проставити відмітку у картці пацієнтки, потім буде можливість переглядати всіх вагітних в окремому розділі.

Ввімкнути автоматичну реєстрацію робочого часу лікаря за входом\виходом з програми – автоматично відмічає лікаря в розділі “Робочий журнал” в момент авторизації в програмі

4. Картки пацієнтів.

В даному розділі знаходяться налаштування вигляду і можливості редагування карток пацієнтів та вигляд і функціональність панелі “Пацієнти”(рис.8).

Рис.7
Рис.8

Показувати “Історію оплат” – відповідає за наявність\відсутність можливості переглядати “Зведений звіт”

Показувати “Історію відвідувань” – відповідає за наявність\відсутність можливості переглядати всі відвідування пацієнта.

Показувати “Лікуючого лікаря” – відповідає за наявність\відсутність відображення лікуючого лікаря в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Відображення кнопки” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “курс лікування” яка відображається з правого боку при виборі пацієнта в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Карта зубів” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “Карта зубів” яка відображається з правого боку при виборі пацієнта в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Тест” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “Тест” яка відображається з правого боку при виборі пацієнта в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Експорт ф.43” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “Експорт картки” яка відображається з правого боку при виборі пацієнта в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Додати пацієнта” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “Додати пацієнта” яка відображається з правого боку в панелі “Пацієнти”.

Відображення кнопки “Амбулаторна картка” – відповідає за наявність\відсутність кнопки “Амбулаторна картка” яка відображається з правого боку при виборі пацієнта в панелі “Пацієнти”.

Можливість редагувати № картки – відповідає за наявність\відсутність прав редагування номера картки пацієнта.

Можливість редагувати тест пацієнта – забороняє зберігати результати тестування пацієнта (можливий лише перегляд).

Можливість редагувати “Ведучий лікар” – прибирає можливість редагувати та видимість поля «Ведучий лікар» у картці пацієнта.

Можливість редагувати зв’язок з підрозділом – прибирає\дає можливість редагувати поля «Підрозділ» у картці пацієнта.

5.Курс лікування.

В даному розділі знаходяться налаштування вигляду і доступного функціоналу в розділі “Курс лікування”(рис.10), що знаходиться в панелі “Пацієнти”

Рис.9
Рис.10

Можливість редагувати вартість процедур – відповідає за можливість редагувати вартість процедур у курсі лікування.

Можливість редагувати дати виконання процедур – відповідає за можливість редагувати дати.

Пароль на скасування виконання процедур – включає введення пароля при скасуванні виконання процедури.

Показувати вартість процедури – приховує або відображає вартість процедури.

Включити “Огляд після лікування” – включає або відключає «огляди після лікування», на яких відображаються результати проведеного лікування.

Дозволити змінювати препарати у виконаних процедурах – дозволяє змінювати препарати в уже виконаних процедурах.

6.Каса.

В даному розділі знаходяться налаштування зв’язані з касою і оплатою послуг.

Рис.11

Показувати тільки свій підрозділ(каса) – відповідає за відображення в фільтрі “за підрозділами”.

Можливість змінювати номер, дату касового ордеру і тип оплати – відповідає за можливість редагувати номер, дату створеного касового ордера та тип оплати.

Можливість змінювати номер і дату рахунку – відповідає за можливість редагувати номер, дату створеного касового ордера та тип оплати.

Можливість вносити кошти “заднім числом” – відповідає за можливість редагувати номер, дату створеного касового ордера та тип оплати.

Можливість змінювати ціну процедури – відповідає за можливість редагувати вартість процедури вже після того як вона додана в курс лікування з прайсовою

Можливість керувати дисконтом – відповідає за можливість змінювати відсоток дисконту.

Дозволити видачу ЗП в модулі “Каса” – відповідає за можливість видачі ЗП в “Інкасації”.

Редагування\видалення тільки своїх рахунків\оплат в касі – обмежує можливість корегувати чужі рахунки\оплати.

Можливість змінювати розмір знижки – відповідає за можливість змінювати розмір знижок.

Показувати тільки операції користувача – відповідає за відображення операцій інших користувачів.

Дозволити негативну знижку – відповідає за можливість створювати негативну знижку.

Прибрати можливість бачити касу за попередні дні – відповідає за можливість переглядати операції за попередні дні.

7.Адміністратор.

В даному розділі знаходяться налаштування зв’язані з панеллю “Адміністратор.

Рис.12

Показувати тільки свій підрозділ – відповідає за можливість бачити інформацію інших підрозділів.

Управління картками доступу – відповідає за доступ до відповідного параметру у модулі «Адміністратор», вкладка «Кадри».

Управління схемою нарахування ЗП персоналу – відповідає за доступ до відповідного параметру у модулі «Адміністратор», вкладка «Кадри».

Управління схемою нарахування ЗП в прайс-листі – відповідає за доступ до налаштувань відповідного параметру у модулі «Довідники», вкладка «Прайс-лист» під час редагування процедури.

Управління витратами на процедури в прайс-листі – відповідає за доступ до налаштувань відповідного параметру у модулі «Довідники», вкладка «Прайс-лист» під час редагування процедури.

Дозволити запис первинних пацієнтів через “Візард” – відповідає за можливість запису через «Візард» первинних пацієнтів

Дозволити розсилку СМС – відповідає за доступ до СМС розсилки.

Редагування\видалення тільки своїх записів в органайзері – відповідає за можливість редагування\видалення чужих записів в “Органайзері завдань”.

Можливість змінювати суму дисконтної картки – забороняє або дозволяє користувачеві редагувати накопичену суму на дисконтній картці пацієнта.

Можливість змінювати суму сертифікату – забороняє або дозволяє користувачеві редагувати накопичену суму на сертифікаті пацієнта.

Увімкнути синхронізацію SQLite – синхронізація має бути увімкнена на обліковому записі директора і вимкнена на інших облікових записах.

Можливість редагувати прайс-листи – забороняє або дозволяє користувачеві редагувати прайс-лист.

Можливість друку прайс-листа – забороняє або дозволяє користувачеві роздруковувати прайс-лист.

Показати вкладку “Табель праці” – відповідає за відображення вкладки “Табель праці”.